Politika povrata i zamjene

Tokom garantnog perioda, Layson će besplatno poslati novu zamjenu ako je to zbog problema s hardverom nakon što potvrdimo, i pokriti troškove isporuke za zamjensku isporuku, kupac samo treba surađivati ​​kako bi poslao oštećenu natrag u našu tvornicu.

Za problematičnu reklamnu mašinu, ona se vraća u fabriku na popravku. Layson će biti odgovoran za troškove koji proizlaze iz takve popravke, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove novih dijelova i otpremu proizvoda ili dijelova od nas do Kupca.

Nakon garantnog perioda mašine, Layson će pružiti usluge održavanja i tehničku podršku (Hardver i druge moguće naknade, Layson neće snositi odgovornost)